Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Свіжі новини

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця

давала вчителю радість,

 щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну,

одноманітну повинність, ведіть

кожного вчителя на щасливу стежку дослідження…

 Тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі.

В.О. Сухомлинський

Організація методичної роботи  в ліцеї

Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах.

Діяльність педагогічного колективу Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2020 рр.», наказів Міністерства освіти і науки, «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».

Здійснюється методична робота у навчальному закладі за єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу.

План методичної роботи на навчальний рік розробляється методистом, обговорюється на педагогічній раді та затверджується директором навчального закладу.

Шихуцька Наталія Миколаївна очолює методичну службу У Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту з 2009 року, спеціаліст вищоі категорії, стаж педагогічної діяльності – 17 років.

В умовах інформатизції освіти в діяльності методиста ПТНЗ, поряд із традиційними функціями, з’явилась необхівність виконання нових:
– відслідковування появи нових інформаційних Інтернет – ресурсів;
–   консультування з питань методик навчання з використанням ІКТ.

У 2015 році Шихуцька Н.М. створила та веде блог методиста

Всі методичні заходи, що проходять в навчальному закладі висвітлюються у соціальній мережі Facebook   https://www.facebook.com/profile.php?id=100010976703189

Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі ПТНЗ досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються, а найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педпрацівників є методична робота.

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання поновлення і поповнення своїх знань по широкому колу питань, які в сукупності повинні стати змістом навчально-методичної роботи. Тому завданнями методичної роботи є:

Основними джерелами визначення цілей методичної роботи є:

– сучасні вимоги до педагогічного працівника та рівень його професійної компетентності;

– стан освітнього процесу та його результатів;

– стан методичної роботи у навчальному закладі.

 До основних форм методичної роботи відносяться:

1.Колективні форми методичної роботи2. Індивідуальні форми методичної роботи

Методична рада

На базі методичного кабінету діє методична рада ліцею.                              Методична рада координує всю методичну роботу, що проводиться в навчальному закладі, акумулює нові, передові ідеї і перетворює їх у життя.     Мета методичної ради – активізація методичної роботи у навчальному закладі з педагогічними кадрами. Методична рада ліцею реалізує завдання методичної роботи, визначені на поточний рік, бере участь у плануванні методичної роботи, спрямовує роботу методичних комісій педагогів, розробляє проект рекомендацій, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід. Методична робота проводиться відповідно до річного Єдиного плану методичної роботи, який затверджується директором центру.

Педагогічна рада

Педагогічна рада ліцею визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми, професійно – практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. Засідання педагогічної ради проходять згідно з планом роботи в установлені терміни.

Інструктивн

Інструктивно-методичні наради

Методичні наради – одна з найпоширеніших форм методичної роботи. Проводяться  наради відповідно до плану, зазвичай  вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення освітнього процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, конкурси професійної майстерності.

  Нарада при директору

     

Нарада для викладачів

 


Нарада для майстрів виробничого навчання

     

Нарада методиста з головами методичних комісій

Методичні комісії

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку професійно – теоретичної  та професійно – практичної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно – методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

В рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних робіт, детальні програми практики. Надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів. На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та посеместрові звіти про освітню діяльність, в яких відображено методичну тему, над якою працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи:

 • хто і які впроваджує інноваційні технології;
 • чий досвід вивчався та впроваджувався;
 • ким і які розроблені методичні розробки, рекомендації,  посібники;
 • участь у методичних заходах ліцею;
 • підвищення кваліфікації;
 • результати атестації;
 • рівень навчальних досягнень учнів з предметів, тощо.

На основі таких звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік.

В ліцеї працює 6 методичних комісій:

 1. Залізничних професій та професій кухар, кондитер, голова – Кубрак О.В.
 2. Будівельних професій, голова –Хоменко О.С.
 3. Опоряджувальних професій, голова –Крутікова В.М.
 4. Природно-математичного циклу, голова – Кардаш Н.О.
 5. Гуманітарна, голова – Подрешетнікова Р.В.
 6. Класних керівників, голова – Пузій Л.К.

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою організовано Школу молодого майстра виробничого навчання. У Школі молодого майстра навчаються молоді  майстри виробничого навчання, які прийшли після закінчення навчальних закладів та ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На заняттях Школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації.

Школа  педагогічної майстерності

Школа педагогічної майстерності є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, формою поширення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих колег навчального закладу чи області, а також формування і удосконалення його.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *