Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Свіжі новини

Cтажування гіпсокартон на базі ЧПЛЗТ

Чернігівський Регіональний  центр  інноваційних будівельних технологій «КНАУФ»(РЦ KNAUF) при ДПТНЗ «Чернігівського професійного ліцею  залізничного транспорту»  відкрито 26 жовтня 2011 року.

   Викладачі і майстри в/н ліцею протягом навчального року  відвідували семінари, які проходили в м. Чернігів , 5го-6го березня  2012 року на базі РЦ KNAUF був проведений   конкурс серед учнів ліцею фахової майстерності з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»,а також 20-21 березня 2012 року приймали участь в обласному конкурсі фахової майстерності.

    Для покращення ситуації  РЦ ППС в травні 2012 року методист Давидов А.Д.та майстер

в/н Долошко Є.А.пройшли курс навчання у фірмі « KNAUF » м. Херсон та отримали

сертифікат 5-го,та 4-го розряду  «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» –

     У 2012 році проводилось навчання слухачів з використанням комплексу методичного     забезпечення, розробленого фахівцями компанії KNAUF за стандартом професійної  підготовки кваліфікованих робітників за курсами «Монтажник    гіпсокартонних конструкцій», та «Штукатур».

Загальні положення

1.1   Регіональний центр інноваційних будівельних технологій «КНАУФ» (далі – РЦ) є структурним підрозділом Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту (далі – ЧПЛЗТ).

1.2  Головною метою діяльності РЦ є вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі – слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії  постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.3  РЦ у своїй дяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, Статутом Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та цим Положенням й іншими нормативними актами та документами.

1.4. РЦ створено наказом директора ЧПЛЗТ № 122 від 26.10.2011 року «Про створення Регіонального центру інноваційних будівельних технологій «КНАУФ» відповідно до наказу управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації № 358 від 25.10.2011 року «Про створення Регіонального центру інноваційних будівельних технологій «КНАУФ».

           

 2. Напрями діяльності РЦ

 2.1. РЦ співпрацює з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.

2.2. Реалізує завдання щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

2.3. Створює цілісну систему новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

2.4. Інформатизує і комп’ютеризує процес професійного навчання

2.5. Створює виробничі підрозділи з практичного застосування нових технологій і техніки.

2.6. Вносить у межах своєї компетенції пропозицій щодо поліпшення практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників будівельного сектору економіки Чернігівського регіону.

2.7. Налагоджує співпрацю із заводами-виробниками будівельної техніки і обладнання.

                                                      

3. Функції РЦ

   3.1. Сприяє підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовці незайнятого населення, підвищенню кваліфікації, стажуванню робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

  3.2. Організовує стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

  3.3. Формує пропозиції щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.

  3.4. Надає тренінгові, маркетингові, інформаційні, виробничі послуги з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

  3.5. Надає навчальним закладам консультативну, інформаційну та посередницьку допомогу з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

  3.6. Надає практичну та методичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.

3.7. Розробляє інформаційно-методичний супровід, спрямований на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

3.8. Організовує та проводить семінари-практикуми, конференції, засідання методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів.

3.9. Систематично аналізує стан запровадження сучасних будівельних технологій у регіоні, проводить дослідження запитів фахівців регіону в технічних та технологічних питаннях, надаючи відповідну практичну, методичну та консультативну допомогу.

3.10. Співпрацює з навчальними центрами інших областей, представництвами інших іноземних фірм щодо впровадження та використання нової техніки і технології.

3.11. Співпрацює з заводами-виробниками будівельної техніки та обладнання, суб’єктами будівельної галузі й об’єднаннями.

3.12. Здійснює інші види діяльності, які відповідають основній меті та завданням     РЦ.

       

4. Управління діяльністю РЦ

 4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту.

4.2. Координацію науково-методичної роботи РЦ здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Навчально-методичний центр  професійно-технічної освіти у Чернігівській області.

4.3. Річні плани та звіти про діяльність РЦ узагальнюються Управлінням освіти і      науки Чернігівської обласної державної адміністрації та надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

                                                                                                                         

               5.  Кадрове забезпечення діяльності  РЦ

 5.1. Директор ЧПЛЗТ затверджує штатний розпис і штат працівників РЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2. Посадові оклади працівників РЦ встановлюються відповідно до штатних нормативів, схем посадових окладів та умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5.3. До роботи в РЦ можуть залучатися штатні працівники ЧПЛЗТ.

5.4. На працівників РЦ поширюються усі права та обов’язки працівників ЧПЛЗТ

         

 6. Забезпечення діяльності РЦ   

  Забезпечення діяльності РЦ здійснюється Чернігівським професійним ліцеєм            залізничного транспорту  в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами ЧПЛЗТ, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.