Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Свіжі новини

РНПЦ ППС Чернігівського ПЛЗТ з 2009 року готує молоді кваліфіковані кадри для підприємств міста та області. Проблема підвищення якості знань і вміння учнів є основною проблемою навчання. Від рівня професійної підготовки майстрів, викладачів залежить використання можливостей науково-технічного прогресу і підвищення ефективності навчального процесу в цілому.

    На ринку праці конкурентоспроможні не просто кваліфіковані робітники, а фахівці, що мають здібності до творчості в своїй професії, до навичок подальшого самонавчання.  Саме такі працівники швидко адаптуються на виробництві, уміють працювати самостійно і приймають в необхідних ситуаціях нестандартні рішення.

   Центр проводить первинну підготовку молоді та підвищення кваліфікації робітників з наступних професій:

 «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»  2, 3, 4, 5 розряду;

«Електрогазозварник” 2, 3, 4 розряду;

«Газорізальник» 2, 3, 4,розряду;

«Електрозварник ручного зварюваня» 2, 3, 4,розряду;

Головне в навчанні – зацікавленність учнів, їх захоплення предметом,  саме тому у навчальному центрі обладнано санітарно-технічну майстерню, газозварювальну майстерню, відкритий зварювальний майданчик, які поєднують сучасне оформлення інтер’єру з інноваційним оволодінням професіями. На стендах, розташованих на стінах майстерень, розміщені сучасні деталі та вузли санітарно-технічного устаткування, На уоках виробничого навчання використовуються новітні інструменти вітчизняних та зарубіжних провідних фірм «KAN-therm», «Алоіз Мюллер», «REMS», «ROTENBERGER» та інших, чим простежується зв’язок центру з провідними світовими виробниками санітарно-технічної продукції.

З моменту створення Регіонального навчально-практичного центру професійної підготовки сантехніків пройшли навчання і отримали документи 234 слухачі. З них 151 слухач отримали сертифікат «Монтажника» системи KAN-therm, та 34 слухача отримали свідоцтва про присвоєння професії, інші підвищили кваліфікацію.

 

                                                                  1.    Загальні положення
 
1.1    «Навчально-практичний  центр  інноваційних технологій  санітарно-технічних, електромонтажних, стропальних та зварювальних робіт»    (далі – НПЦ) є структурним підрозділом Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту (далі – ЧПЛЗТ).
1.2    Головною метою діяльності НПЦ є вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі – слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії  постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.
1.3    НПЦ  у своїй дяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, Статутом Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та цим Положенням й іншими нормативними актами та документами.
1.4.  НПЦ створено наказом директора ЧПЛЗТ № 158 від 21.12.2012 року «Про перейменування та затвердження штатного розкладу по РНПЦ ППС» на базі РНПЦ ППС, відповідно до наказу управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації № 477 від 18.12.2007 року «Про створення Регіонального  навчально-практичного  центру професійної підготовки сантехніків».
                                                                                             

                                                                   2. Напрями діяльності НПЦ
 
2.1.   НПЦ співпрацює з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного навчання, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
2.2.  Реалізує завдання щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.
2.3.  Створює цілісну систему новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.
2.4.   Інформатизує і комп’ютеризує процес професійного навчання.
2.5.   Створює виробничі підрозділи з практичного застосування нових технологій і техніки.
2.6.   Вносить у межах своєї компетенції пропозиції щодо поліпшення практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників промислового, будівельного секторів економіки Чернігівського регіону.
2.7.  Налагоджує співпрацю із заводами-виробниками   обладнання, матеріалів та комплектуючих виробів.
             

                                                                                 3. Функції НПЦ
 
  3.1. Сприяє підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовці незайнятого населення, підвищенню кваліфікації, стажуванню робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.
  3.2. Організовує стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.
  3.3. Формує пропозиції щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
  3.4. Надає тренінгові, маркетингові, інформаційні, виробничі послуги з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.
  3.5. Надає навчальним закладам консультативну, інформаційну та посередницьку допомогу з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
2
  3.6.  Надає практичну та методичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.
3.7.  Розробляє інформаційно-методичний супровід, спрямований на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
3.8.  Організовує та проводить семінари-практикуми, конференції, засідання                    методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх       технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів.
3.9.  Систематично аналізує стан запровадження сучасних  санітарно-технічних, електромонтажних, стропальних та зварювальних технологій у регіоні, проводить дослідження запитів фахівців регіону в технічних та технологічних питаннях, надаючи відповідну практичну, методичну та консультативну допомогу.
3.10. Співпрацює з навчальними центрами інших областей, представництвами інших іноземних фірм щодо впровадження та використання нової техніки і технологій.
3.11. Співпрацює з заводами-виробниками обладнання, матеріалів та комплектуючих виробів, суб’єктами промислової, будівельної галузей й об’єднаннями.
3.12. Здійснює інші види діяльності, які відповідають основній меті та завданням     НПЦ.
                                       

                                                          4. Управління діяльністю НПЦ
 
4.1.  Керівництво НПЦ  здійснює директор Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту.
4.2.  Координацію науково-методичної роботи НПЦ здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Навчально-методичний центр  професійно-технічної освіти у Чернігівській області.
4.3.   Річні плани та звіти про діяльність НПЦ  узагальнюються Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
                     

                                                   5.  Кадрове забезпечення діяльності  НПЦ

 5.1.  Директор ЧПЛЗТ затверджує штатний розклад і штат працівників НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2.  Посадові оклади працівників НПЦ встановлюються відповідно до штатних нормативів, схем посадових окладів та умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5.3.  До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники ЧПЛЗТ.

5.4.  На працівників НПЦ поширюються усі права та обов’язки працівників ЧПЛЗТ.

       

                                                      6. Забезпечення діяльності НПЦ

6.1. Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється Чернігівським професійним ліцеєм  залізничного транспорту  в межах коштів, виділених на його діяльність,а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами ЧПЛЗТ,  на   засадах,    визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.